กิว – บัณฑิตจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้หลงใหลในงานศิลปะแบบไทยๆ ถนัดการลงลวดลายด้วยสีฝุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ ชิ้นงานหลากหลายชิ้น ถูกบรรจงวาดด้วยความพิถีพิถันและเก็บรายละเอียดทุกจุด จึงทำให้ชิ้นงานทุกชิ้นมาเรื่องราวของภาพเอง รวมถึงเรื่องราวของศิลปินที่ทั้งผ่านอุปสรรคมามากมายกว่าชิ้นได้งานศิลป์ระรื่นตาให้ได้ชมกัน

อนันดา สุดประสงค์

อนันดา สุดประสงค์

gill_anandaaaa

Interviewer